31 de març 2014

El SP es la llave para saber el desenlace de las bolsas

La evolución del índice americano SP nos marcará hacia donde iran las bolsas europeas. Todo dependerá por donde romperá la zona verde. ¿Arriba o abajo?


26 de març 2014

Andorra molt més que comerç i esquí Article publicat Hora Nova 25/03/2014

Molts catalans han d’emigrar, no voluntàriament, per poder treballar, però ara parlarem d’un nou perfil d’emigrant voluntari que pot aparèixer.

Andorra ha iniciat en els darrers temps un camí cap a un desenvolupament econòmic sostingut. La recent reforma  del model econòmic i fiscal amb l’establiment d’una fiscalitat directa però molt competitiva i la liberalització de les inversions exteriors,  els posaran al capdavant dels països del seu entorn. 

Andorra ha sortit de la llista que el considerava paradís fiscal i amb un context internacional cada cop més pressionant , serà una molt bona opció perquè tant persones com empreses s’hi estableixin.
Andorra aposta per la salut i el benestar, per ser un país cosmopolita, políticament estable i financerament solvent. Les persones físiques es trobaran amb un entorn  saludable i molt segur per les seves famílies. Els rendistes trobaran l’avantatge addicional d’un sistema financer dels més solvents  i sòlids del món.

Empresarialment podem dir que Andorra   es converteix en una plataforma ideal per Catalunya per establir filials d’empreses catalanes on iniciar l’expansió internacional.  Amb aquest sistema bancari totalment sanejat, els emprenedors i les empreses  tindran accés al crèdit per finançar nous projectes, cosa que no sembla que hagi de passar aquí en força temps. Aquestes empreses només tributaran un 10% a l’Impost de Societats.

A l’apartat financer que és el que afecta als meus clients, Andorra és un lloc ideal  per a  dipositar i gestionar els seus  patrimonis  de manera totalment legal, efectiva i segura a la vegada.

Andorra ja no és paradís fiscal però Catalunya s’ha convertit en un infern fiscal. A l’IRPF d’Andorra, trobem un tipus màxim del 10%,  amb els primers 24.000 euros exempts.  Membres de la CEA (Confederació Empresarial Andorrana) hem confessen que, quan s’aprovin els convenis de doble imposició, amb França i Espanya sobretot, els que han d’arribar no tardaran a fer-ho i seran rebuts amb els braços oberts.

25 de març 2014

Lo que no haran nunca los bancos españoles


Economía/Finanzas.- ING devuelve 1.225 millones de la ayuda del Gobierno, 100 millones más de lo previsto


  EUROPA PRESS 


El banco holandés ING ha notificado este martes al Estado holandés su intención de devolver el próximo 31 de marzo 1.225 millones de euros de las ayudas públicas recibidas, 100 millones de euros más de lo previsto inicialmente en el plan de reestructuración de la entidad.

Según explica ING en un comunicado, el próximo pago incluye la devolución de 817 millones de euros por valores de capital 'core Tier 1' y 408 millones de euros correspondientes a primas e intereses.

Una vez realizado el pago, el banco habrá abonado al Estado 12.500 millones de euros, 9.300 millones de euros correspondientes a capital principal y 3.200 millones de euros relativos a primas intereses.

"El pago la próxima semana de 1.225 millones de euros al Estado holandés supondrá un paso más en la devolución total de la ayuda de 10.000 millones de euros recibida del Estados durante la crisis financiera", resaltó el consejero delegado de ING Group, Ralph Hamers.
En este sentido, añadió que la entidad tiene previsto realizar la última devolución de la ayuda en el mes de mayo de 2015, y que se traducirá en un beneficio total anualizado para el Estado holandés del 12,5%.

El importe de ese cuarto y último tramo de devolución de la ayuda ascenderá a 1.025 millones de euros, de los que 683 millones de euros corresponden a capital principal y 342 millones de euros a intereses primas. Esto elevará el importe total abonado al Gobierno a 13.500 millones de euros, la cantidad prevista.
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20140325/economia-finanzas-devuelve-millones-2634845.html

19 de març 2014

George Soros vaticina 25 anys d'estancament a Europa

 Article publivat al Setmanari Hora Nova el 18/03/2014

El multimilionari George Soros va dir aquesta setmana que "Alemanya ha imposat a Espanya una política econòmica errònia" i vaticina 25 anys d'estancament a Europa si no s'avança en la integració.

Si això arribés a passar les conseqüències per tota la població serien fatals i potser no cal que les expliquem veient les mides preses. Però si no passa però la recuperació encara tarda uns anys més, qui serà el més perjudicat? Jo sóc del parer que el que passa als EEUU més aviat o més tard s’acaba exportant a Europa.

Els EEUU són l’economia mundial que estar sortint de la recessió més ràpidament. La seva flexibilitat respecte Europa és de gran ajuda i la “Llei de Recuperació i Reinversió” hi ha tingut força a veure. Però, quin és el principal problema amb el que s’estan trobant? Des de la dècada dels 70 hi ha un descens gradual de la classe mitjana i aquests últims 5 anys s’ha accelerat de manera molt evident. Els ingressos per 1% de la població es van disparar un 31 % entre 2009 i 2012 , després d'ajustar la inflació. Per a la resta només va pujar una mitjana del 0,4 %.

 A Espanya també estem veient aquest fenomen. La classe mitjana és la que estar suportant en més gran mesura els augments d’impostos tant directes com indirectes. Continua treballant sota mínims, sense ajudes financeres i moltes vegades necessitant del capital estalviat per continuar subsistint. Si s’allarga la crisi, molta classe mitjana passarà a formar part dels nous pobres. 

Referent a les borses, setmana de caigudes importants (força previsible pel conflicte d’Ucraïna) en la que s’han perdut nivells importants però encara no definitius (a tancament de divendres) per pensar que estem en una correcció molt més important. Esperarem una setmana més per fer un anàlisi més detallat de l’Ibex i veure com es desenvolupa el conflicte després del referèndum a Crimea.

14 de març 2014

El BCE tumba la valoración del ladrillo que hizo Oliver Wyman y pide una nuevaEl presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi. (EFE) 
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi. (EFE)

Varapalo del BCE al Banco de España: no se fía de las valoraciones de los activos inmobiliarios de la banca que se realizaron en los test de estrés de Oliver Wyman en 2012, los que se utilizaron para determinar el importe del rescate y el traspaso del ladrillo de la banca rescatada a Sareb. En la revisión de los activos de la banca (AQR) y en los posteriores test de estrés habrá que volver a evaluar estas garantías, en contra de la posición del supervisor español, que pedía una mera actualización del ejercicio de hace dos años. Esto, junto a las "provisiones colectivas", son los aspectos más temibles del nuevo ejercicio para la banca española.

Hasta ahora, los problemas para las entidades españolas venían precisamente de que los nuevos ejercicios iban a poner el foco en otras áreas de la actividad aparte de la exposición inmobiliaria, que es la que acaparó toda la atención en los test realizados por Oliver Wyman en 2012. Sin embargo, el ladrillo también va a dar ahora quebraderos de cabeza a raíz de este rechazo del BCE a las pretensiones españolas. El varapalo es importante si tenemos en cuenta que en 2012 se hicieron 1,7 millones de valoraciones de activos inmobiliarios (tanto adjudicados como garantías de préstamos) por parte de seis valoradoras, que ahora han quedado en papel mojado.

Es cierto que, con el traspaso de los activos de la banca rescatada a Sareb por 51.000 millones (basado precisamente en estas valoraciones), el peso inmobiliario en el conjunto de la banca española es mucho menor que entonces. Pero algo que estaba ya superado desde 2012 se convierte de nuevo en un elemento de preocupación ante la incertidumbre sobre el recorte adicional a las valoraciones que se le puede aplicar ahora. Una preocupación que, paradójicamente, es mayor en la banca 'sana', que es la que mantiene estos activos en su balance.

No es la primera vez que las autoridades europeas cuestionan las valoraciones inmobiliarias realizadas para el rescate de la banca española. Así, la Comisión ha desautorizado públicamente los precios de traspaso de los activos a Sareb –basados en los test de Oliver Wyman–, ya que considera que están por encima de los precios reales de mercado (por ejemplo, sostiene que el descuento real para los pisos debería ser del 75%). Como resultado, califica como ayuda de Estado a la diferencia entre el descuento practicado en dicho traspaso y el que se debería haber aplicado; y no es una cifra pequeña, sino que con eso las ayudas estatales pasan de los 61.000 millones reconocidos por España hasta 100.000.

 ¿Y ahora qué? Las auditoras que van a realizar esta revisión (las cuatro grandes menos Deloitte, que ha sido excluida) no pueden valorar las garantías inmobiliarias, así que están esperando a que el Banco de España les diga quién se va a encargar de esa tasación. "No lo tenían preparado porque esperaban que les dejaran actualizar lo que se hizo en 2012, y ahora tienen que sacarlo a concurso", según una fuente conocedora de la situación. 

Las "provisiones colectivas", la otra gran amenaza

El contratiempo inmobiliario se suma a otra amenaza que se cierne sobre el sector financiero español en los nuevos ejercicios: las llamadas "provisiones colectivas". Este concepto deriva de que el AQR no va a revisar los créditos de la banca uno a uno; eso se hará sólo con los grandes préstamos corporativos, pero los minoristas (hipotecas, consumo, etc.) se examinarán de forma aleatoria y los resultados se extrapolarán al resto de la cartera. De esa extrapolación se derivarán unas necesidades de "provisiones colectivas", que se compararán con las provisiones efectivamente dotadas para cada cartera por la entidad para determinar si hay un déficit o no de las mismas.

El déficit de provisiones específicas que se derive del examen individual de los grandes créditos tendrá que dotarse en las cuentas de 2014, pero las "provisiones colectivas" no deberán cubrirse, sino que serán un input para calcular los test de estrés. Pero no por ello son menos relevantes: este distinto punto de partida para los test va a determinar que la pérdida esperada sea mayor y, con ella, las necesidades de capital que tenga cada banco para hacerle frente (para el cómputo de capital se tendrán en cuenta los CoCos emitidos por algunas entidades, como adelantó El Confidencial).

Finalmente, no se revisarán las mismas carteras en todas las entidades, sino que en cada una serán distintas según las propuestas del Banco de España al BCE. En todo caso, el mínimo impuesto por Fráncfort para el examen es del 50% de los APR (activos ponderados por riesgo). Tampoco hay que olvidar la penalización de las carteras de deuda pública, que el supervisor español puede suavizar. El BCE ha convocado una reunión con las auditoras el próximo lunes para explicarles los detalles de esta metodología, aunque todavía no se revelará el secreto mejor guardado: el escenario adverso de los test de estrés.

12 de març 2014

Abante Asesores arenga a los inversores a apostar por gestores independientes

Article que reivindica als gestors independents com creadors de molt més valor pels inversors en relació amb les xarxes bancàries, les que considera que tenen segrestat el mercat

 Santiago Satrústegui, presidente de Abante Asesores
Santiago Satrústegui, presidente de Abante Asesores

"Lo que queremos es reivindicar la profesión de gestor". De manera tan sencilla, pero tan clara, resumió ayer Marta Campello, gestora del fondo Smart-ISH de Abante Asesores, el objetivo que se han marcado su casa: apostar por la gestión independiente, nacional y de autor. Y es que este vehículo, que invierte en otras IIC -instituciones de inversión colectivas- de gestores españoles, es el más claro ejemplo del talento patrio que existe en este sector, pero que necesita ser respaldado para crear una saludable industria financiera en España.

Para darle apoyo, Abante puso en marcha hace tres años este fondo de fondos, que tiene comprometido al menos el 50% de su patrimonio en vehículos con un patrimonio inferior a 40 millones de euros en el momento de la primera inversión y con políticas de gestión muy activas. Elcano Inversiones Financiera, Bestinver Internacional, Mutuafondo bolsa, BPA Fondo Ibérico Acciones, Arenberg Asset Management, Attitude Opportunities, Cartesio Y, Espinosa Partners Inversiones, Angulo Verde, Cygnus Value FI+A, Koala Capital, Solventis Eos, Gesconsult Renta Variable y Belgravia Beta Sicav conforman la cartera de este vehículo que, no obstante, prevé incoporar entre tres y cuatro fondos más en los próximos meses.

"Nuestra intención es que este tipo de gestor pueda salir adelante", explica Santiago Satrústegui, presidente de Abante Asesores, quien destaca que para conseguir tener muchos buenos profesionales en España "es importante invertir en ellos, sobre todo, cuano están empezando".
Además de confiarles su dinero, Abante apuesta por darles la máxima visibilidad posible, para lo que ha creado el Universo Smart-ISH, formado por un centenar de profesionales españoles (apenas 7 son mujeres), que gestionan en conjunto más de 10.600 millones de euros, repartidos en 97 vehículos, de los cuales, el 27% son sicavs.

Mucho talento, poco dinero

Después de tres años trabajando en el proyecto Smart-ISH, Ángel Olea, director de inversiones de Abante, señala que sus sensaciones son mixtas, "no porque los gestores no lo hayan hecho bien, sino porque hemos visto que no crece mucho el universo". Y es que, a pesar de las buenas rentabilidades que cosechan -más de la mitad de ellos arrojan rentabilidades superiores al 10% en los últimos tres años- el mercado continúa secuestrado por las grandes redes bancarias.

"No entiendo por qué si desde hace mucho tiempo los inversores lo han pasado mal, siguen invirtiendo igual", se lamenta Satrústegui, quien considera que España perdió la oportunidad de "haber tenido un centro financiero competitivo", debido al tiempo que se tardó en aprobar las cuentas Omnibus.

Pero, lejos de echar la culpa al supervisor, en la firma apuntan más hacia el sector financiero y sus grandes tentáculos, a los que no interesa que se desarrolle un gran universo de gestión de autor. "Las grandes gestoras tienen poco interés en dar visibilidad al gestor", señala Joaquín Casasús, director general de Abante, que defiende hacer justo lo contrario, guiarse por la persona, por encima de las marcas.

Todo un cambio, ya que actualmente el 80% del patrimonio gestionado en España está en el 30% de los fondos, lo que hace que el otro 20% se distribuya entre más de 1.800 productos. De hecho, el 68% de los vehículos de gestión en España no llega a los 50 millones.

Bitcoin: ¿moneda digital del futuro o nueva burbuja?

Artículo publicado en www.alexistechblog.com
http://alexistechblog.com/2014/03/12/bitcoin-moneda-digital-del-futuro-o-nueva-burbuja/

Numerosas polémicas han envuelto estos últimos días la moneda virtual Bitcoin. Pero, ¿qué es exactamente esta? ¿Qué seguridad nos otorga? ¿De qué inseguridades sufre? Os explicamos el Bitcoin con palabras de un experto.


El bitcoin es una moneda digital creada en 2009 y que no está respaldada por ningún activo, que es generada por algoritmos matemáticos sin la intervención de ningún banco o autoridad central. Su esencia es evitar la presencia de estos intermediarios  ya que los usuarios comparten información directamente, llamada P2P (peer to peer).

Los bitcoins no están vinculados a ninguna forma de moneda física, su valor depende completamente de la cantidad de personas que lo están usando. Para transferir bitcoins, solamente hay que mandar al receptor la cadena de números (sin ningún nombre ni dirección) para así reducir el riesgo de una violación de la seguridad.

Las dos grandes ventajas del bitcoin -ausencia de intermediarios y total anonimato- pueden convertirlo en su causa de fracaso. El fin último del bitcoin es ser la moneda digital para realizar compras por Internet de manera segura. Esto es aún complejo de realizar y una transacción puede llegar a durar hasta 20 minutos. Por otro lado, el bitcoin se ha utilizado para especular con él  y por el anonimato que proporciona,  para realizar operaciones fraudulentas de blanqueo de capitales y pagos en la compra de drogas.

Cuando me propusieron por primera vez invertir en bitcoin (desconocía lo que era) cotizaba alrededor de los 33 dólares y ya me dijeron que era una oportunidad única a estos precios. Habiendo visto de todo en los mercados como asesor financiero, lo descarté por dos motivos: seguridad y  regulación del producto. El bitcoin no tiene regulación alguna, se almacena en el disco duro del ordenador o en alguna nube de Internet. ¿Qué garantías tiene una moneda expuesta a fallos tecnológicos y a hackers como se ha visto ahora?.

Los últimos escándalos han sacado a la luz la falta de garantías del bitcoin. Primero el derrumbe de la plataforma japonesa Mt.Gox, que se acogió a la ley nipona de quiebras tras perder el equivalente a 500 millones de dólares y, más tarde, la plataforma canadiense de intercambio de bitcoins Flexcoin se vio obligada a cerrar, afirmando que un robo informático se llevó cerca de 600.000 dólares.

Quiebra de Mt.Gox

Mt.Gox, una de las plataformas más antiguas y la mayor bolsa mundial de intercambio de esta moneda virtual, cesó sus transacciones el 7 de febrero, provocando la crisis más grave del bitcoin en toda su corta historia. Mt.Gox operaba el 14% del total de transacciones en bitcoins.

El presidente de la compañía, el francés Mark Karpeles, pidió disculpas públicamente y reveló que Mt.Gox detectó a principios de febrero la desaparición de 850.000 bitcoins. Tras semanas inactiva, la casa de cambio anunció a través de su página web que había decidido cerrar todas sus transacciones con un mensaje a los clientes: “Estimados clientes: debido a los recientes noticias y las potenciales repercusiones para el mercado y las operaciones de Mt.Gox, se tomó la decisión de cerrar temporalmente todas las transacciones, con el objetivo de proteger al sitio y a nuestros usuarios. Estaremos monitoreando la situación desde muy cerca y actuaremos en consecuencia“.

Sus clientes, que han perdido millones de dólares en bitcoins, se enfrentan a la duda si ha sido un robo informático o a una estafa de la propia plataforma. La suspensión de las transacciones en Mt.Gox provocó la caída del valor de la divisa virtual recuperándose hasta los 615 dólares en esta última semana.

Robo en Flexcoin

Flexcoin, con base en Canadá, comunicó en su página web que el 2 de marzo recibió un ataque y le fueron sustraídas todas las monedas en el ‘hot wallet’ (monedas online disponibles para rápidas transacciones).

A raíz de estos hechos, el Gobierno de Japón aprobó tipificar la moneda electrónica bitcoin como una mercancía (similar a los metales preciosos) y no como una divisa, un primer paso de cara a crear un marco que regule su intercambio. Según este marco, las ganancias derivadas del comercio online de bitcoins, los procesos de compra realizados con bitcoins y las rentas obtenidas por empresas en esta moneda estarían sujetas a impuestos en Japón.

Con los escándalos y este inicio de la regulación del bitcoin parece que va a desaparecer la filosofia inicial de la moneda electrónica que era la no intervención de organismes gubernamentales  y el intercanvio P2P.

Fuente: Infobae.com


Evolución del precio del bitcoin el último año
Evolución del precio del bitcoin en el último año


Jordi Oliva es trader independiente y analista técnico de bolsa en Empordà Patrimonis, con más de 20 años de experiencia trabajando en los mercados financieros. En Alexi’s TechBlog se especializa en comentar el apartado financiero de las empresas tecnológicas.

Bitcoin: Moneda digital del futur o nova bombolla?

Article  publicat a www.imática.org 
 http://cat.imatica.org/arxiu/cibersocietat/25059/bitcoin-moneda-digital-del-futur-o-nova-bombolla

Nombroses polèmiques han embolcallat aquests darrers dies la moneda virtual Bitcoin. Però, què és exactament aquesta? Quina seguretat ens atorga? De quines inseguretats pateix? Us expliquem el bitcoin amb paraules d’un expert.

El bitcoin és una moneda digital creada el 2009 i que no està recolzada per cap actiu, que és generada per algoritmes matemàtics sense la intervenció de cap banc o autoritat central. La seva essència és evitar la presència d’aquests intermediaris ja que els usuaris comparteixen informació directament, anomenada P2P (peer to peer).

Els bitcoins no estan vinculats a cap forma de moneda física, el seu valor depèn completament de la quantitat de persones que l’estiguin fent servir servir. Per transferir bitcoins, només cal enviar al receptor la cadena de nombres (sense cap nom ni direcció) per així reduir el risc d’una violació de la seguretat.
Els dos grans avantatges del bitcoin -absència d’intermediaris i total anonimat- es poden convertir en la causa del seu fracàs. La finalitat última del bitcoin és ser la moneda digital per realitzar compres per Internet de manera segura. Això encara és complex de fer i una transacció pot arribar a durar fins a 20 minuts. D’altra banda, el bitcoin s’ha emprat per especular amb ell i per l’anonimat que proporciona, per realitzar operacions fraudulentes de blanqueig de capitals i pagaments en la compra de drogues.

Quan em van proposar per primera vegada invertir en bitcoin (desconeixia el que era) cotitzava al voltant dels 33 dòlars, i ja em van dir que era una oportunitat única a aquests preus. Havent vist de tot en els mercats com a assessor financer, el vaig descartar per dos motius: seguretat i regulació del producte. El bitcoin no té cap mena de regulació, s’emmagatzema en el disc dur de l’ordinador o en algun núvol d’Internet. Quines garanties té una moneda exposada a errors tecnològics i a hackers com s’ha vist ara?.
Els darrers escàndols han tret a la llum la manca de garanties del Bitcoin. Primer l’ensorrament de la plataforma japonesa Mt.Gox, que es va acollir a la llei nipona de fallides després de perdre l’equivalent a 500 milions de dòlars i, més tard, la plataforma canadenca d’intercanvi de bitcoins Flexcoin es va veure obligada a tancar, afirmant que un robatori informàtic se’n va endur prop de 600.000 dòlars.

Fallida de Mt.Gox

Mt.Gox, una de les plataformes més antigues i la borsa més gran del món per a l’intercanvi d’aquesta moneda virtual, va aturar les seves transaccions el 7 de febrer, provocant la crisi més greu del bitcoin en tota la seva curta història. Mt.Gox operava el 14% del total de transaccions en bitcoins.
El president de la companyia, el francès Mark Karpeles, va demanar disculpes públicament i va revelar que Mt.Gox va detectar a principis de febrer la desaparició de 850.000 bitcoins. Després de setmanes inactiva, la casa de canvi va anunciar a través de la seva pàgina web que havia decidit tancar totes les seves transaccions amb un missatge als clients: ”Benvolguts clients: degut a les recents notícies i les potencials repercussions per al mercat i les operacions de Mt.Gox, s’ha pres la decisió de tancar temporalment totes les transaccions, amb l’objectiu de protegir el lloc web i als nostres usuaris. Estarem monitoritzant la situació de ben a prop i actuarem en conseqüència“.
Els seus clients, que han perdut milions de dòlars en bitcoins, s’enfronten al dubte de si ha estat un robatori informàtic o una estafa de la mateixa plataforma. La suspensió de les transaccions a Mt.Gox va provocar la caiguda del valor de la divisa virtual recuperant-se fins als 615 dòlars en aquesta darrera setmana.

Robatori a Flexcoin

Flexcoin, amb base al Canadà, va comunicar a la seva pàgina web que el 2 de març va rebre un atac mitjançant el qual li van ser sostretes totes les monedes en el ‘hot wallet’ (monedes en línia disponibles per a transaccions ràpides).

Arran d’aquests fets, el Govern del Japó va aprovar tipificar la moneda electrònica bitcoin com una mercaderia (semblant als metalls preciosos) i no com una divisa, un primer pas de cara a crear un marc que reguli el seu intercanvi. Segons aquest marc, els guanys derivats del comerç online de bitcoins, els processos de compra realitzats amb bitcoins i les rendes obtingudes per empreses en aquesta moneda estarien subjectes a impostos al Japó.

Amb els escàndols i aquest inici de la regulació del bitcoin sembla que desapareixerà la filosofia inicial de la moneda electrònica que era la no intervenció per part d’organismes governamentals i l’intercanvi P2P.

Font: Infobae.com

Evolució del preu del bitcoin durant el darrer any
Evolució del preu del bitcoin en el darrer any


Jordi Oliva és trader independent i analista tècnic de borsa a Empordà Patrimonis, amb més de 20 anys d’experiència treballant als mercats financers. A El Mur Tecnològic s’especialitza en comentar l’apartat financer de les empreses tecnològiques.

10 de març 2014

IBEX. Anàlisi setmanalDesprès de l’espant de dilluns pel possible conflicte a Ucraïna, la resta de la setmana ha estat de rebot fins recuperar tot el perdut i acabar amb un saldo setmanal  positiu del 0,5%.

L’Ibex pot estar desenvolupant dues possibles figures tècniques diferents, però que coincideixen en que al voltant del 10.330 punts les dues marcaven venda. L’Ibex s’enfrontava a una resistència en aquesta zona i per la incertesa que encara existeix hi havia moltes possibilitats  de que no fos superada.

Les dues possibilitats baixistes que veiem per anàlisi tècnic en el curt termini són: Canal alcista i
triangle expansiu. (Veure gràfic). Aquest escenari queda anul.lat si superem primer els 10360 punts. 
El canal alcista faria recular al voltant dels  9.950 punts però en cas que fos un expansiu l'Ibex baixaria fins els 9.700-9.800 punts. En aquests nivells hauríem de tornar a estudiar la situació i decidir segons veiem i ens marquin els indicadors.

La més probable crec que és que el mercat reculi més i llavors buscar una referència important que es detectin senyals de possibles girs alcistes per tornar-nos a incorporar. La segona, que es superin els màxims precedents però ho veig més difícil per les incerteses vigents. Si superèssim  els 10.360 punts primer, però sobretot els 10.550 punts, màxims anuals del gener, aniríem directe fins els 11.000 punts.