29 de des. 2014

Consells de gestors internacionals pel 2015

Article Hora Nova del 23/12/2014
Pel 2015 els gestors coincideixen en els punts fonamentals.  Serà un any de volatilitat on s’haurà de mesurar molt el risc i planificar bé una estratègia. Caldrà bon assessorament, ja que, per tenir rendiments, la bona selecció de productes serà clau.

Consells de professionals a Funs People:

-Una vegada que ha pres una decisió d'inversió a llarg termini, no permeti que la volatilitat del mercat, que preveiem que continuarà en el pròxim any, li faci canviar.

-No es deixi portar per la volatilitat i reforci les seves conviccions en moments de caiguda del mercat.
-Pensi de debò en el llarg termini, compri per als anys vinents fons d'accions i no de renda fixa. 2015 serà un any d'oportunitats interessants en els diferents tipus d'actius, però una elecció correcta serà clau


-Diversifiqui la seva cartera i, ara més que mai, inverteixi en fons provats, senzills d'entendre, amb resultats consistents i gestionats per gestors experimentats que hagin viscut entorns molt diferents de mercats

-Mesuri ben el risc i aposti per una estratègia adequada a ell. Tingui una cartera ben diversificada invertint en fons gestionats per equips amb experiència contrastada en gestió de riscos.

-No deixi que les emocions o els sentiments el facin canviar la seva estratègia d'inversió.

-Acudeixi a un professional que li ajudi a planificar convenientment els seus estalvis i inversions, i no es deixi portar per les incerteses del curt termini. Prengui les decisions pensant sempre en el llarg termini.

-Busqui estratègies dinàmiques per a la part conservadora de la seva cartera. Pensar en rendibilitat absoluta amb baixa volatilitat, la pot donar sorpreses positives.

19 de des. 2014

Les Borses són imprevisibles a curt termini

Article Hora Nova del 16/12/2014

En una setmana que normalment les borses son alcistes, l'Ibex-35  va tancar el divendres amb forts descensos, acumulant una caiguda setmanal del 6.9%, la més gran des de 2012. A dues setmanes  que finalitzi 2014, l’Ibex puja un escàs 3%.

Causes de la caiguda moltes, però jo sempre dic que sempre  trobarem motius per pujar i motius per baixar al mateix temps. Per això, no s’ha de fer molt cas a la majoria de notícies que surten als diaris que provoquen el que es diu “fresa dels mercats”. Aquesta “fresa” provoca moviments que no afecten a la tendència principal. De les noticies s’ha de separar el gra de la palla i agafar les que realment  tindran impacte en el futur de l’economia els propers mesos i anys. En canvi aquesta fresa si afecta a la gent que si és influenciable i mou la seva cartera quan no ha de fer-ho.

L’Ibex realment ha pujat poc respecte al nivell de fa uns mesos però, mirant amb perspectiva, cal recordar que la segona part de l’any 2012 va haver-hi una pujada del 36% i al 2013 va pujar més d'un 21%. Personalment no era gaire optimista aquest any i acabar amb guanys no és mal resultat.

Aquest cop la caiguda és provocada per l’anunci d’un possible avançament de les eleccions a Grècia. Aquest fet és una mesura de pressió a Brussel·les, on els ministres d’economia no van arribar a cap acord per revisar els següents pagaments del rescat a Grècia.

Les eleccions generals no s'esperen fins a 2016, comicis pels quals els sondejos donen com a favorit a Syryza, la formació populista contrària al rescat.

15 de des. 2014

Pujaran les borses al 2015?La setmana passada ja dèiem que, si les borses descomptaven les mesures econòmiques futures, podríem tenir festival . Després de la caiguda de dijous per les paraules de Dragui, divendres l’Ibex torna a mirar els 11.200 punts gràcies a una pujada del 2.64%.

Com sempre, qui mana és l’SP500 americà que continua fent màxims històrics i ja son sis anys consecutius de pujades. Als EEUU les bones dades no afluixen i ja porten 10 mesos seguits generant  més de 200.000 llocs de treball al mes. Els inversors, ja creuen en la recuperació econòmica als EEUU, tot i saber que es pujaran els tipus d’interès el proper any. 

Per entendre l’evolució de l’economia , s’estudien els mercats borsaris però també l’evolució del mercat de bons sobre el deute sobirà, el  més professional de tots. En la relació d’aquest dos mercats es veuen anomalies que provoquen molts dubtes cap on aniran les borses el proper any. Qui tindrà raó les borses o el mercats de bons? El que paga el bo alemany a 10 anys és extremadament baix.  Particularment crec que la borsa té raó i, si és així, la conseqüència seria una pujada dels tipus a llarg.
No sabem el que passarà, però les dades econòmiques no avalen una forta caiguda a les borses per tant, el risc el tindríem a la renda fixa. Molts estalviadors conservadors han passat  dels dipòsits a la renda fixa per obtenir més rendibilitat però, al 2015 poden veure  com perden diners a un mercat que pensaven que era segur.

De moment sembla que l’Ibex pot acabar amb  alces al desembre i tancar l’any al voltant dels màxims anuals.

9 de des. 2014

Vuelve un Plan “E”, esta vez para toda Europa

Artículo Hora Nova del 02/12/14
Crecer es la única solución. Europa no te cabe mas remedio que calentar la economía de manera artificial si quiere salir de la recesión.

El BCE probablemente activará un plan de compra de deuda a gran escala y Juncker, presidente de la Comisión Europea, ha anunciado un plan de inversión de 300.000 millones de euros en tres años, principalmente en proyectos energéticos y de transporte.

Es discutible que esta inversión tenga un impacto significativo y todavía más el sistema de financiación del plan. De donde salen el dinero? 21.000 millones de dinero público que servirá de garantía para emitir más deuda (60.000 millones) y 8000 millones de provisión por eventuales pérdidas. Los otros 200.000 millones tienen que venir de inversión privada.

El gobierno español ya ha enviado peticiones por importe de 51.000 millones, el tercer país que pide más inversión. Por qué Alemania no quiere participar y Francia ha pedido mucho menos que España? Porque hay escepticismo. No sabemos si se conseguirá atraer a los capitales privados y, si el plan no funciona como catalizador de la economía, el retorno de las inversiones será negativo.

España hace muchos años que vive del presente y el gobierno ya ha dicho que cuántas más inversiones mejor y que participará activamente si no computan en el cálculo del déficit fiscal. Cuando acabe el plan, entonces qué? Todos recordamos el plan Zapatero. Habremos incrementado la deuda y no tenemos ninguna seguridad de que se haya salido de la crisis.

Por las bolsas sólo buenas noticias. Podemos tener un festival en cualquier momento cuando descuenten todas estas medidas.

4 de des. 2014

Torna un Pla “E”, aquest cop per tot Europa

Article Hora Nova del 02/12/14
Créixer és l’única solució. Europa no te cap mes remei que escalfar l’economia de manera artificial si vol sortir-se’n.

El BCE probablement activarà un pla de compra de deute a gran escala i Juncker, president de la Comissió Europea,  ha anunciat un pla d’inversió de 300.000 milions d’euros en tres anys, principalment en projectes energètics i de transport.

Es discutible que aquesta inversió tingui un impacte significatiu i encara més el sistema de finançament del pla. D’on surten els diners? 21.000 milions de diner públic que servirà de garantia per emetre més deute (60.000 milions) i 8000 milions de provisió per eventuals pèrdues. Els altres 200.000 milions  han de venir d’inversió privada.

El govern espanyol ja ha enviat peticions per import de 51.000 milions, el tercer país que demana més inversió. Per què Alemanya no vol participar  i França ha demanat molt menys que Espanya? Perquè hi ha escepticisme. No sabem si s’aconseguirà atraure els capitals privats i, si el pla no funciona com catalitzador de l’economia, el retorn de les inversions serà negatiu.
Espanya fa molts anys que viu del present i el govern ja ha dit que quantes més inversions  millor i que participarà activament si no computen en el càlcul del dèficit fiscal. Quan acabi el pla, llavors què? Tots recordem el pla Zapatero. Haurem incrementat el deute i no tenim cap seguretat de que s’hagi sortit de la crisi.


Per les borses només bones notícies. Podem tenir un festival en qualsevol moment quan descomptin totes aquestes mesures.