18 de des. 2015

Quanta renda variable hauríem de tenir?

Article Hora Nova 15/12/2015

La borsa és l'actiu financer més rendible a llarg termini. Per què és així? Les empreses són les que condensen i lideren el creixement econòmic del món i mentre aquest segueixi creixent, es reflectirà en els beneficis de les empreses. Totes les famílies haurien de tenir una part de les seves inversions en renda variable en funció d'una sèrie de paràmetres però una regla elemental ens diu que ha de ser (100 - nostra edat)

Les borses estan corregint les darreres setmanes per diversos factors,  però continuarà la fortalesa dels resultats empresarials a causa de l'existència d'un entorn pràcticament idíl·lic per a les empreses: Xifra de vendes en màxims històrics, costos laborals continguts, costos financers, de matèries primeres i de petroli molt baixos que abarateixen els processos de producció i transport. Aquest entorn tan favorable s'anirà degradant amb el temps i tornarà a la normalitat però, en l'actualitat les condicions són òptimes i les valoracions empresarials són barates en relació amb les cotitzacions.

Per valoració, els millors mercats on invertir són la zona euro, Japó i el sud-est asiàtic i amb un entorn de pujades de tipus, hem de buscar sectors de creixement com l'industrial, l'assegurador, la tecnologia, el consum cíclic, el turisme, etc.

Referent a l’Ibex, la seva valoració està penalitzada  perquè un terç dels beneficis de les  seves empreses provenen de llatinoamèrica i aquesta zona és la pitjor de les considerades emergents. Aquí afegiríem la feblesa del sector bancari espanyol.


Quan es solucionin algunes incerteses, podríem veure com les borses recuperen terreny i les valoracions s’acosten a la realitat.

10 de des. 2015

El Banc Central torna a decebre als mercats

Article Hora Nova del 08/12/2015

Això és el que passa quan no es gestiona adequadament l’estratègia de comunicació. Mario Draghi va realitzar declaracions i va filtrar que s'estudiaven mesures d'estímul molt més rotundes. El motiu podria ser l’oposició d’Alemanya

Els mercats es comporten de manera que recullen setmanes abans els guanys o pèrdues de noticies posteriors que es donen per segures. Aquest comunicat del BCE  va provocar caigudes de prop del 5% en les borses europees donat que, un mes abans, es donava per segur un increment en la quantia de les compres del BCE, des dels 60.000 milions d'euros mensuals fins a l'entorn dels 70.000-75.000 milions, fet que no va produir-se. Un altre efecte ha estat una caiguda en el preu del Bund (renda fixa) i pujada  del preu de l’euro, afectant sobretot a les empreses alemanyes molt exportadores.

També ha influït el fet que l'OPEP hagi pujat la seva producció un 5%, quan el que es necessita és una baixada. Això dona poques possibilitats d'una recuperació sostinguda del petroli, i lògicament seguirà llastrant els sectors energètics.

Després del BCE, el 16/12 és l’altre dia important del mes de desembre, amb la reunió de la Reserva Federal on, després de la dada d'ocupació de la setmana passada, garanteix gairebé la pujada de tipus als EUA.


 La reacció dels mercats és incerta en aquest cas ja que no es pugen tipus des de 2006. Una primera pujada no afecta als resultats empresarials però la psicologia dels mercats és complexa i, si  amb unes valoracions molt ajustades als EUA, apareix el sentiment que aquest fet és l’inici d’un canvi de cicle podrien augmentar les caigudes als mercats americans.  


                                Sala de reunions de la Reserva Federal

4 de des. 2015

Momentum o valor?

Article Hora Nova del 01/12/2015

Segons estudis, el 60% del factor d'èxit en les nostres inversions és la psicologia. Aquest any ha estat un exemple clar d'això amb la major volatilitat dels mercats dels últims anys.
El debat que es planteja amb volatilitat és invertir en MOMENTUM o en VALOR. La diferència és comprar només amb tendència i força positiva o aguantar les posicions mentre hi hagi descompte del preu real amb el valor de mercat.

La Teoría de Dow ens diu que la informació del mercat està al mercat, és a dir, que el preu  d’un actiu és l'única realitat segura i per tant, analitzant els preus, podem saber la tendència dels mercats. Per tant, és absurd vendre accions que estan pujant encara que el seu valor en llibres pugui ser inferior. El mercat pot descomptar altres operacions futures com  fusions, nous avanços en productes, etc. i no estar  reflectits encara en els balanços. 

Els darrers mesos estem escoltant multituds d’opinions que els mercats d’accions estan cars, i estic d’acord en alguns casos, però la realitat és que els índexs es troben molt a prop dels màxims dels últims 5 anys i mentre continuï així, un inversor amb una cartera  de llarg termini no tindria de moment perquè posar-se nerviós.


Un altre factor important és valorar la capacitat dels índexs per saber si les borses pugen o baixen. A les notícies escoltem contínuament que la borsa puja perquè l’Ibex35 ha pujat. Això no és sempre així i de vegades és una manera de manipular als inversors perquè creguin el que no és. Hauríem de parlar de l’amplitud de mercat per saber la realitat, però això ho deixem per un altre article.