25 d’abr. 2016

El Fintech preocupa a les grans entitats financeres


Article Hora Nova del 19/04/2016

Els grans dirigents de les majors entitats financeres del món comencen a preocupar-se pel Fintech. Però que és el Fintech? Fintech ve de la combinació  de les paraules angleses finance i technology i representa els serveis o empreses del sector financer que aprofiten les tecnologies més modernes per crear productes innovadors. El Fintech pot abarcar multituds de serveis com transaccions financeres, banca online, negociació de mercats, finançament col·lectiu, desenvolupament de sistemes de seguretat financera, assessorament online, moneders digitals, etc.

És curiós escoltar declaracions dels presidents dels dos bancs més grans d’Espanya de “la necessitat de protegir als consumidors costi el que costi enfront de potencials perjudicis causats per la innovació financera”. I perquè aquest discurs? Per què el Fintech  posa a disposició dels usuaris serveis, que fins ara eren exclusius de la banca, a preus i en condicions molt avantatjoses.

Les eines Fintech competeixen contra les entitats financeres tradicionals sobretot perquè provoquen  l'autogestió econòmica dels seus clients. I no només la gent menys experta, ja que el 46,2% dels professionals de les finances a Espanya utilitzen algun tipus de programari o producte Fintech.

Per exemple, una part de la meva feina seria impossible sense programaris d’empreses independents d’accés en temps real als mercats financers. Un bon assessorament no només significa buscar els productes més rendibles pels clients, sinó també seleccionar d’entre ells, els més barats per maximitzar els beneficis.

L’ús dels mòbils i les tabletes per la joventut provocarà que aquesta tendència augmenti i cada cop més, sortiran nous emprenedors disposats a desenvolupar eines noves que simplifiquin la nostra vida i ens facin guanyar temps i diners.

19 d’abr. 2016

Dipòsits estructurats no és invertir en Borsa

Article Hora Nova del 12/04/2016
En línia amb  l’article de la setmana passada que dèiem que hem de prendre un xic de risc i invertir en borsa per falta d’alternatives, afegir que no hem de fer-ho a través de dipòsits estructurats de Borsa.

Un estructurat és un producte financer on el rendiment final estarà vinculat al comportament de valors o índex borsaris durant un termini de temps. Aquest és el producte estrella dels bancs per donar alternativa als petits inversors descontents amb la baixa rendibilitat dels terminis fixes.

 Però això no és invertir en borsa, perquè a canvi de la garantia  de no perdre el capital, els clients compren un producte on és el banc el que posa les regles i no els mercats. Estadístiques de  molts anys demostren que els estructurats, en més del 90% dels casos, l’inversor acabarà recuperant el capital amb un interès del 0%.

Un altre perill dels estructurats és que també n’hi ha que si poden donar rendibilitat,  però assumint inclús més riscos que invertint a Borsa directament. Aquests comercialment són molt fàcils per convèncer al client, ja que molts d’ells poden arribar a pagar per endavant interessos superiors al 7%.

Un estructurat és un producte opac i complex, i que molts cops l’entitat que el comercialitza no és la mateixa que ha dissenyat el producte. Tenim el cas de la fallida de Lehman Brothers, on inversors espanyols van perdre tot el capital per estructurats que comercialitzaven els bancs d’aquí.


La conclusió és que cal deixar als dipòsits ser dipòsits, a la renda variable  ser renda variable, i a la renda fixa ser renda fixa, i oblidar-nos  d’invents que ens donaran més disgustos que alegries.


                                  Fallida de Lehman causant de la crisi de 2008

12 d’abr. 2016

Invertir en borsa per falta d'alternatives

Article Hora Nova del 05/04/2016
L'anàlisi fonamental té com a objectiu estudiar i preveure si demà estarem millor que ahir i aquí trobem el problema. Actualment encara hi ha molts dubtes d'això, ja que les dades macro mostren un alentiment de l'economia global però, també és veritat que les grans empreses estan guanyant més diners que mai per una conjuntura idíl·lica per a elles.

En economia sempre es produeix inflació quan hi ha creixement i en la crisi europea actual, aquesta inflació no existeix, malgrat els esforços del BCE, ja que el consum està supeditat a la capacitat salarial de la gent.
Totes les cases d'anàlisis recomanen com a principal inversió les borses per falta d'alternatives, però seleccionant molt bé els valors, perquè no es guanyarà en tots, sinó que caldrà encertar amb els valors que ho faran bé, on podrem  treure guanys de doble dígit per creixement de beneficis i rendibilitat per dividend de moltes empreses superiors al 4%.


No hi ha més remei que arriscar-se amb una borsa amb perspectives molt incertes però amb molt potencial, ja que existeix una descorrelació entre la valoració de la renda fixa i la variable. El tipus d'interès sense risc està molt per sota de la mitjana històrica i en relacionar-ho amb la valoració actual de les borses, justificaria una important pujada.

Els dubtes vénen per tenir una economia basada en el palanquejament, que és el causant de les diferents bombolles i com a conseqüència, l'increment de deute dels països via bancs centrals. El mercat de bons està manipulat per les compres del BCE (el famós QE), per tant, el deute tindria un gran potencial de caiguda i potser la renda variable no estaria tant barata com sembla.