31 de maig 2016

Filosofia de Hume i l’economia

Article Hora Nova del 17/05/2016
Quan prenem decisions, la filosofia de cada persona hi es present. Hume era un positivista que sostenia l'opinió que el coneixement prové només de l'experiència. Les idees sorgeixen quan reflexionem sobre alguna sensació que hàgim tingut anteriorment.

El raonament inductiu pressuposa que es pot confiar en els actes passats com a regla a partir de la qual es pot predir el futur. Això descansa en la suposició, que el futur ha de semblar-se al passat.
Les mesures per la reactivació de l’economia són les estandarts.  Això encaixaria amb la filosofia de Hume amb la mesura que les autoritats econòmiques es basen en l’experiència  d’altres crisis del passat i que en aquell moment van funcionar.  Però Hume també deia que aquest principi només té valor aplicat al passat, atès que dels fenòmens que puguin ocórrer en un futur, és una mera creença , per molt raonable que pugui considerar-se.

Doncs, com podem saber si l’economia millorarà? No podem saber-ho, atenent a les mesures preses, perquè no sabem si aquesta crisi és igual que les altres. L’economia depèn de múltiples factors i actualment, amb una economia tant globalitzada, encara és més difícil predir evolucions de mercats financers en períodes llargs de temps. Els sistemes que tenim actualment tenen una validesa relativa  ja que es basen en dades estadístiques passades i estimacions de beneficis futures de les empreses. Aquests funcionaran en cas que no canviïn els paradigmes econòmics mundials.


De l’únic que puc estar segur per creure que tot millorarà, és que el món, en períodes d’observació més llargs, sempre ha crescut i s’ha adaptat als canvis, portant a les societats a tenir unes millors condicions de vida.

24 de maig 2016

Invertir en Mercats Emergents

Article Hora Nova 10/05/2016

Per classificar a un país, el Banc Mundial se centra en la seva economia i, en particular, en el seu nivell relatiu de riquesa per càpita. Els països amb alts nivells es classifiquen com desenvolupats i els de baixos o mitjans es classifiquen com en via de desenvolupament o emergents.
En 1988 només hi havia 10 mercats emergents representant el 1% del mercat; avui són 23 i un 11% del mercat. En la dècada de 2003 a 2013, els mercats emergents van passar del 24% del PIB mundial al 43%.
El risc d'inversió en mercats emergents és a causa de la naturalesa de les economies d'aquests països. Aquests països tenen fonts menys diverses d'ingressos, i tendeixen a ser dependents de les exportacions i matèries primeres pel que els seus mercats de valors són susceptibles de sofrir una major volatilitat. Les devaluacions de les monedes també juguen males passades als inversors.
En emergents és millor invertir a través fons per la diversificació i perquè els gestors de fons tenen els mitjans per seleccionar les empreses més sanejades, amb els millors models de negoci i la millor gestió. Aquestes empreses és important que tinguin fluxos de caixa que superin els nivells alts d'inflació i que els directius actuïn amb bona praxi. 

MSCI examina el desenvolupament econòmic de cada país, la grandària, la liquiditat i l'accessibilitat al mercat i si un país obté l'estatus de "mercat emergent" significa que els fons d'inversió utilitzaran l'índex “MSCI Emerging Markets” com a referència.

Els fons de renda variable emergent han canviat molt en aquests últims anys i han passat de ser una opció molt exòtica a estar en la majoria de carteres d'inversió amb una distribució d'actius diversificada.

20 de maig 2016

Apple indicador del que passa a EUA

Article Hora Nova del 03/05/2016

Les accions de Apple van caure més un 7% ,amb els mercats ja tancats, després de publicar els resultats del primer trimestre registrant la primera caiguda de vendes des de 2003 i uns ingressos totals d’un 18% menys.

Segons va informar la companyia en un comunicat, les vendes de l’iPhone el seu producte estrella que suposa dos terços dels seus ingressos totals, van caure un 16% respecte el mateix trimestre de l'any passat.

Els resultats d’Apple són un clar exemple del que passa a les empreses d’EUA. Resultats bons en general però que indiquen que serà difícil superar, els propers anys, els màxims registrats l’any passat ja que les empreses s’han quedat sense possibilitat d’incrementar marges. El següent pas per moltes empreses pot ser la concentració.

La borsa valora el futur i no el passat. Valora la capacitat de créixer i generar més ingressos en un futur. Apple és una molt bona companyia que pot generar dubtes si pot seguir amb els nivells de vendes dels darrers anys. L’avantatge de les borses és que sempre podem buscar alternatives amb més potencial o vendre les accions per tornar-les a comprar, si baixen de manera significativa, sense cap circumstància que ho justifiqui.

Apple ja acumula un descens d’un 28% del seu valor des del seu nivell màxim ara fa un any. Les accions d’Apple valien 12$ al 2009 i varen arribar a 132$ l’any passat quan el preu objectiu segons fonamentals volta els 130$.


Amb una cartera d’accions sempre cal preguntar-se si volem empreses bones cares o empreses no tant bones però amb molt potencial. Vostès decideixen.5 de maig 2016

La incertesa amb Telefónica per O2

Article Hora Nova 26/04/2016
Telefónica, tot i tenir recomanacions de compra, no és un valor favorit entre molts analistes. Actualment es valora molt la capacitat de les empreses de reduir el seu endeutament i  amb la venda de O2, Telefónica milloraria la seva situació financera.

Els rumors apunten que el Regulador de la Competència podria fallar en contra de la venda d'O2 i han advertit a Hutchison que si no hi ha més concessions, podrien bloquejar la compra. La venda d’O2 no està sent vista amb bons ulls a causa que Hutchison la vol  fusionar amb Three, reduint el nombre d'operadors mòbils de xarxa de quatre a tres. A més el debat sobre la sortida de Regne Unit de la Unió Europea no facilita les coses, ja que Brussel·les podria sentir-se obligada a alinear-se amb les autoritats de competència locals, que han mostrat el seu rebuig a l'operació.
                      
Però què passaria si Telefónica no pot vendre O2? Si la venda fracassa, els analistes calculen que el ràtio de deute net respecte al Ebitda augmentaria des de les 2,9 vegades a les 3,3. Telefónica té varies alternatives: Retallar el dividend, venda d'altres grans actius o buscar nou comprador. Telefónica ja té condicionat la manera de pagament del dividend de 2016 al desenllaç de la venda d'O2 i per reduir el seu deute.

Aquesta incertesa penalitza les accions que ja tenen un 50% descomptat un possible fracàs. La vessant positiva és que, si tira endavant la venda, Telefónica s'ha compromès a repartir un dividend en efectiu de 0,35 euros per acció però, amb un rebuig de la Comissió, podria no pagar el dividend en efectiu en 2017 i a curt termini tindria un efecte negatiu en la seva cotització.