Formació


PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

La Borsa era, fa  no gaires anys, un mercat quasi desconegut o, si més no, un mercat en el que molt poca gent hi participava per la falta d’informació i la dificultat d’accedir-hi. Actualment, ja és un mercat molt popular, del que se’n parla en tertúlies d’amics, gràcies a l’alt volum d’informació  disponible als diaris, la televisió i Internet.
Un excés d’informació no sempre és bo, ja que per la majoria de la gent, li és impossible valorar la seva qualitat. Aquest fet provoca que les seves inversions siguin fallides, amb la conseqüent desmoralització i el posterior rebuig cap a aquest mercat, que, es miri com es miri, sempre serà el més gran del món i el que donarà les rendibilitats més elevades.
 
L'objectiu d'aquests 2 cursos és donar a conèixer l’única eina que existeix capaç de donar a un inversor particular un criteri mínim necessari i una valoració del risc assumit per invertir en els mercats financers, prescindint  d’informacions i opinions  externes que no sempre són encertades. Explicacions basades amb base l'experiència pràctica pròpia de més de 15 anys com operador.

- Curs d'anàlisi tècnic: El curs imprescindible per operar en borsa, tant a curt com a llarg termini. Conegui les senyals de canvi en les tendències dels mercats o valors en concret i així detectar els moments òptims de compra o de venda.

- Curs d'operador intradia: Apte per tothom però imprescindible per qui operi en terminis curts (setmanes) o molt curts (dies o intradia).  S'ensenyaran les realitats del trading individual quan s'assumeix com ofici i s'aprendrà un sistema i una dinàmica de treball professional amb disciplina i control per superar la pressió psicològica  que suposa  l'operativa a curt termini.

- Cursos de Borsa amb nivell, duració i temàtica adaptada a la petició del grup

- Cursos parcials reduïts del temari del "Curs Master" 

- Cursos MASTER professionals de 40-50 hores . Grups amb un màxim de 10 persones. Horaris flexibles (qualsevol dia de la semana) a  decidir pels participants. Inici a mida que es formin grups de cada nivell. Imprescindible fer el "Curs d'Anàlisi Tècnic " per poder fer el "Curs d'operador intradia" 

Cursos per empreses, col·lectius, gremis i associacions amb condicions especials.

INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS e-mail:  emporda.patrimonis@gmail.com

TEMARI DELS CURSOS MASTER:

CURS D'ANÀLISI TÈCNIC
1. INTRODUCCIÓ    
 • Definició - Filosofia
 • Teoria de Dow
 • Eines d'anàlisi
 • Construcció de gràfics
 • Anàlisi Tècnica vs. Anàlisi Fonamental

2. ANÀLISI CHARTISTA                                                                             
 • Tendències i canals
 • Suports i resistències

3. FIGURES DE CANVI DE TENDÈNCIA                                                  
 • Dobles i triples terres i sostres
 • H-C-H
 • Terres i sostres arrodonits, tasses
 • Retorns en “V”, illots
 • Angles
 • Triangles expansius, diamant

4. FIGURES DE CONTINUACIÓ DE TENDÈNCIA                                  
 • Triangles
 • Formacions rectangulars
 • Banderes i banderins
 • Angles

5. ANGLES DE GANN  
                                                                                   

6. GAPS    
                                                                                    

7. MITJANES MÒBILS                                                                                    
 • Tipus
 • Selecció, filtratge i optimització
 • Senyals de compra-venda

8. ANÀLISI DE VELES JAPONESES                                                                        

9. ANÀLISI QUANTITATIU                                                                        
 • Introducció (Indicadors i oscil·ladors)
 • Classes d'indicadors i oscil·ladors
 • Divergències

10. RETROCESSOS DE FIBONACCI I ONES D'ELLIOT

 • Retrocessos de Fibonacci
 • Ones d'Elliot
  • Regles elementals
  • Ones correctives
  • Pautes d'esgotament 


11. EFECTES ESTACIONALS I CICLES
 • Efectes estacionals
 • Cicles de Benner i dels presidents americans

12. PSICOLOGIA DE LA MASA

13. COL. LOQUI
 • Resolució de dubtes
 • Opinions
 • Exemples pràctics
_________________________________________________________________________________________________


CURS D'OPERADOR INTRADIA
1. INTRODUCCIÓ    
 • Objectius generals
2. EINES NECESSÀRIES                                                                             


3. ASPECTES PSICOLÒGICS
 • Realitats, errors, creences i actituts dels traders
 • Condicionaments del subconscient a vèncer
 • Consells

4. OPERATIVA INTRADIA COM A PROFESSIÓ                                 
 • Elements a considerar

5. ELECCIÓ DELS MERCATS PER OPERAR CURT TERMINI 


6. ESTRATÈGIES DE NEGOCIACIÓ CURT TERMINI
 • Classes i dificultat 
 • "Timeline"                                                                                       

7. ELECCIÓ D'UN SISTEMA DE TREBALL
 • Preparació i técnica de les operacions amb base chartista

8. LES NOTICIES EN EL TRADING
 • Actituts dels traders
 • Agenda i noticies rellevants
 • Tipus de reaccions
 • Exemples de noticies

9. FORMACIONS DE GAPS A L'APERTURA
 • Per què es formen?
 • Posicionament del trader enfront un gap
 • Exemples de gaps

10. MONEY MANAGEMENT


11. REFLEXIONS I CONCLUSIONS


12. ANEXES
 • Tipus d'ordres
 • Operativa amb apalancament
 • Operativa amb futurs