Assessorament.

FONS INVERSIÓ
Renda Variable i Retorn Absolut
(15 Fons de Renda Variable, 9 Fons Mixts i 2 de Retorn Absolut)

Creació de carteres de Fons d'Inversió, amb objectiu predeterminat prèviament en funció de les variables:
- volatilitat que vol assumir-se 
- temps que vol mantenir-se l'inversió

Objectiu estàndard: 7% anual

Seguiment actiu de la cartera, fent els canvis oportuns en cas de variacions importants en les situacions dels mercats.  

Objectiu de gestió: 
Maximitzar la rendibilitat i batre als índexs de referència.
Limitar la variabilitat del valor liquidatiu en entorns negatius de mercat i maximitzar la rendibilitat basat en l'aprofitament d'ineficiències de mercat, amb caràcter universal                                                          

• Enfocament compra per fonamental i seguiment tècnic.
• Identificació d'empreses de tots els mercats i de totes les capitalitzacions.
• Entrevistes amb personal directiu de les empreses.
• Valoració fonamental de les empreses seleccionades, computant el seu descompte fonamental.

Si estar interessat, empleni el formulari de contacte de les pestanyes superiors amb assumpte: FONS INVERSIÓ o SICAV i ens posarem en contacte amb vostè.SICAV's

Gestió amb monetaris, renda fixe i renda variable. 
Gestió de renda variable amb estratègia mixte d'anàlisi tècnic, anàlisi fonamental i macro a través de 2 tipus de SICAV:
  •  SICAV apte per inversions de qualsevol import.  
  •  SICAV de nova creació a mida per alts patrimonis 

Filosofia d'inversió basada en un mixte anàlisi fonamental-macro i anàlisi tècnic-quantitatiu.

Aquest mètode té com a objectiu aconseguir rendibilitats absolutes positives independentment dels moviments del mercat i amb un exhaustiu control de riscos.

Gestor de primer nivell i assessorament i control d'Empordà Patrimonis
Gestió activa i de control de riscos per aconseguir rendibilitats positives siguin quines siguin les situacions dels mercats

Un altre aspecte a destacar és l'exhaustiva selecció dels productes financers en els quals invertir i aquests han de complir unes regles molt concretes en la selecció, com l'alta liquiditat immediata i cotitzar en un mercat regulat i organitzat amb la seva corresponent càmera de liquidació i compensació.

D'aquesta forma és l'inversor qui decideix el moment d'entrada o sortida en el producte financer triat descartant qualsevol esdeveniment que pogués no convertir immediatament la seva inversió en euros.

Adjuntem un exemple de l'instrument més efectiu que existeix actualment, tant fiscalment  com financerament per la protecció del capital: SICAV


  Una SICAV és una Institució d'Inversió Col·lectiva que adopta la forma de Societat Anònima. La SICAV és un dels instruments més eficients per a invertir i gestionar elevats patrimonis a mitjà i llarg termini en l'entorn fiscal actual.

Les SICAV poden invertir en qualsevol producte financer que es trobi en un mercat organitzat.

"Empordà Patrimonis Sicav" invertirà de manera discrecional a les Borses de tot el món, amb un estil que es basarà en criteris d'Anàlisi Tècnic i criteris Fonamentals i Macro.

Les avantatges principals de la SICAV són una gestió professional, la flexibilitat i la globalització de les inversions, que junt amb la seva fiscalitat (tributen a un tipus reduït del 1% ) poden obtenir-se rendibilitats molt superiors a les del mercat.

Per què confiar en “EMPORDÀ PATRIMONIS SICAV” ?
- Perquè serà una SICAV impregnada de les virtuts que caracteritzen la comarca de l’Empordà i de la seva  gent.
  • CRITERI: La presa de decisions estarà presidida per criteris de  d'independència, eficiència i rendibilitat.
  • TREBALL: El seguiment de les posicions de la SICAV serà diari amb l'objectiu de detectar les millors oportunitats així com, els períodes òptims d'inversió i desinversió.
  • AMBICIÓ: S'aplicaran les tècniques més modernes d'estil  d'inversió deslligades de l'evolució dels mercats.  L'objectiu és obtenir resultats molt superiors al que seria una gestió passiva tradicional.

SICAV de socis i capital limitat, restringida per a  aportacions  mínimes de 30.000 euros, a fi de donar la màxima qualitat tant de gestió com de servei i informació als seus inversors.     

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada